HEDEF S?GORTA

Kurulu? tarihi 1994 y?l? olan sigorta acenteli?imiz T.C. Ba?bakanl?k Hazine Müste?arl??? Uygunluk Belgesi sahibi ve T0862-PU2S Levha Numaras? ile T.O.B.B’ne kay?tl?d?r. ?al??m?? oldu?u tüm sigorta ?irketlerinin her bran??nda poli?e üretimine yetkili acentesi olarak mü?terilerine geni? ürün yelpazesi ile hizmet sunmaktad?r. Mü?teri memnuniyeti ve kar??l?kl? güven temeline dayal? ili?kiler olu?turan tecrübeli Hedef Sigorta personelimiz tüm sigorta bran?lar?nda sizlere yard?mc? olabilmek i?in hizmet vermektedir.

Bran?lar?m?z;

  • Kasko
  • Trafik Sigortas?
  • ??yeri Sigortas?
  • Konut Sigortas?
  • Sa?l?k Sigortas?
  • Seyahat Sigortas?
  • Dask

?LET???M B?LG?LER?

Telefon : 0 212 546 94 00
Fax : 0 212 679 86 81
Mail : sigorta@sigortahedef.com
Adres : Kazl??e?me Mah.Abay Cad.No:84
Zeytinburnu / ?STANBUL

Nilgün Ya?c? Ta?k?n : 0 212 546 94 00 / 124

Asl? Gizem Alata? : 0 212 546 94 00 / 138

?LET???M FORMU
rolex daytona white gold blue dial patek philippe skeleton two time zone sm phase watch chanel replica bags panerai daylight white face cool name for watch shop replica handbags tag heuer certificate of authenticity replica watches canada louis vuitton replica rolex yacht master 40 replica cisco serial number lookup chanel replica

? Copyright 2019 I Hedef Sigorta